Den romerske guvernøren er desperat og går til vestgoterne for å få hjelp. Dette er ifølge historien hva han sier til vestgoternes høvding Teoderik

  • Tapreste blant nasjoner, dere ville gjøre det klokt i å forene dere mot Romerrikets undertrykker som ønsker å slavebinde hele verden, som ikke trenger noen grunn for å gå til krig, men tror at alt han gjør er det rette… Han griper alt han får tak i… han forakter både menneskenes og himmelens lov, han fremstår som en fiende i hele sitt vesen. 

Teoderiks svar er heller ikke ueffent: 

  • Romere, dere skal få det dere ønsker. Dere har gjort Attila til vår fiende og. Vi vil møte ham hvor han måtte ønske, og hvor oppblåst han enn måtte være etter alle sine seire over mektige folkeslag, vet goterne hvordan de skal slå tilbake disse hovmodige menneskene. 
Teoderik I

Og slik gjør de to fiendene felles forbund mot Attila. Denne alliansen får snart flere partnere. Schwabere, frankere, saksere, burgundere og så videre blir med i kampen mot hunerne.

By Felix Castello – [www.pintura.aut.org], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7701042

Historien om hunerkongen Attila er tilgjengelig som podkast på AppleGoogle og Spotify: