Seriegrunderen Sam Eyde etablerer i 1912 nok et selskap, nemlig Arendal Smelteverk. Selskapet skulle produsere silisiumkarbid, vanligvis bare kalt sika, for slipemetaller til industrien. Sam Eyde bygger en fabrikk utenfor Arendal. 

Samtidig er Sam Eyde i full gang med forhandlinger om franske investeringer i aluminiumindustrien i Norge. Produksjon av aluminium krever mye billig kraft til elektrolysen. Eyde forhandler med franske Societe Generale og sammen med Elektrokemiske danner de sommeren 1912 Det Norske Nitridaktieselskab, oftest bare kalt Nitriden. Avtalen var litt rotete og Hydros storaksjonær Paribas var negative og ganske snart blir Nitriden et heleid fransk selskap. En kuriositet er at forhandlingene om Nitriden førte til at Sam Eyde måtte avlyse sin planlagte reise med Titanic. Heldigvis.

Arendal Fossekompani var etablert noen år tidligere uten Sam Eydes hjelp, men Eyde kommer nå tungt inn også i dette selskapet, og sommeren 1913 er kraftstasjonen på Bøylefoss i Arendalsvassdraget utbygd til 20 000 hestekrefter. Kraften herfra skal brukes til Arendal Smelteverk og til Nitriden på det nye industriområdet utenfor Arendal.

Bøylefoss kraftstasjon, Agder.

Den samme sommeren blir dette området omdøpt til Eydehavn og i hovedtalen blir det sagt: 

  • Grundlæggeren av den nye Tid her paa dette Sted er Generaldirektør Eyde, og Folket har ønsket, at hans Navn maa bli knyttet til Stedet – at det maa kaldes Eydehavn efter sin geniale Grundlægger og saaledes bevare dette Navn ned gjennom Tiderne, saalenge Landet bygges. 

På podiet står Sam Eyde så stolt så han nesten sprekker, men nå er det ikke lenger Ulla som står ved Eydes side. Det er hans nye kone Elly som knuser champagneflasken og døper Eydehavn.

Historien om Sam Eyde kan også høres som podkast på blant annet AppleGoogle og Spotify:

Takk til Agder fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune for deres velvillige bidrag til å lage denne podkasten.