Etter at Sam Eyde og Hydro har bygd ut Svelgfoss nord for Notodden, begynner også utbyggingen i Vestfjorddalen hvor Rjukanfossen ligger. Det fantes faktisk allerede et lite kraftverk øverst ved fossen, ved et hotell, som blant annet hadde flombelyst den imponerende fossen. Rjukanfossen var kanskje Norges første virkelige turistattraksjon og Jules Verne var blant de som hadde besøkt Vestfjorddalen og Rjukanfossen. Etter hvert som Vestlandsfjordene ble “oppdaget”, ble Rjukanfossen mindre interessant og hotellet gikk konkurs. Sam Eyde og Wallenberg hadde tidligere kjøpt dette konkursboet, som inkluderte Rjukanfossen. Utbyggingen her var atskillig mer krevende enn Svelgfoss. Det var bratt og ulendt terreng og mye mer øde. 

Slik beskriver Eyde fossen: 

  • Rjukanfossen – den rykende foss – var Norges mest imponerende vannfall og en attraksjon av rang…Fossen dannes som kjent av elven Måna som kommer fra fjellsjøen Møsvann på Hardangervidda. Litt ovenfor gården Våer kommer Måna ned i den dype og trange Vestfjorddalen, hvor den danner stryk på stryk inntil den ca. 8 kilometer nedenfor Møsvann styrtet brølende gjennem en trang fjellslukt og over 100 meter loddrett ned i dypet.
Møsvann på Hardangervidda, kilden til Rjukanfossen.
Rjukanfossen, av Thomas Forester

Historien om Sam Eyde kan også høres som podkast på blant annet AppleGoogle og Spotify:

Takk til Agder fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune for deres velvillige bidrag til å lage denne podkasten.