Sam Eyde og Hydro åpner i 1907 en kraftstasjon ved Svelgfoss utenfor Notodden. Kraftstasjonen på Svelgfoss var svær, det fantes bare en som var større i hele verden og den var ved Niagarafossen. Kraftstasjonen er bygd i fjellveggen i et trangt og bratt juv rett nord for Notodden. Det er i dag bare ruiner igjen, men det er like fullt lett å la seg imponere av at det ble utbygd i så krevende terreng, selv om det skulle komme enda mer imponerende bygg andre steder senere. Slik beskriver Sam Eyde Svelgfoss:  

  • I den brølende heksekjelen av en foss skulde det graves, mures og bygges. Hvert eneste redskap, hver eneste maskindel måtte transporteres i kabel over slukten; hele kraftstasjonen som nu ligger så trygt der nede, er firt ned i kran, stykke for stykke. 
Sam Eyde
Svelgfoss kraftstasjon, Nasjonalbiblioteket
Trollene er temmet, Theodor Kittelsen
Her lå de gamle rørgatene til Svelgfoss kraftstasjon på Notodden.

Svenske Asea, som var en del av Wallenbergsfæren, bygger de største dynamoene noensinne, og fire av disse gigantene ble installert på Notodden. Samtidig bygges det en gjødselfabrikk ved Heddalsvannet. Der ble det installert 32 lysbueovner, som skulle drives med kraft fra Svelgfoss.

Historien om Sam Eyde kan også høres som podkast på blant annet AppleGoogle og Spotify:

Takk til Agder fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune for deres velvillige bidrag til å lage denne podkasten.