Olga Tsjekhovas datter Ada og barnebarnet Vera Tsjekhova ble også skuespillere. En amerikansk vernepliktig i Tyskland ble helt betatt av Olgas barnebarn Vera og besøkte henne hjemme hos Olga flere ganger. Den unge vernepliktige amerikanske soldatens navn? Elvis Presley. Han traff som kjent senere en annen ung dame i Tyskland, som han senere giftet seg med, nemlig Priscilla Presley. 

Barnebarnet Vera Tsjekhova, Foto: Antonio Leonviola / Enzo Serafin – Italian film Ballerina e Buon Dio, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51690225

Hele historien er tilgjengelig som podkast på AppleGoogle eller Spotify: