Olga Tsjekhova blir fløyet til Moskva for avhør etter krigen. Hun blir avhørt av sjefen for den militære etterretningstjenesten, Viktor Abakumov. Han var litt av en type. Han hadde for vane å hente inn damer til avhør slik at han kunne ha seg med dem. Ved ett tilfelle skal han ha arrestert en general, og deretter torturert ham, før han hentet inn hans kone, en berømt sangerinne. Da hun ikke ville ha sex med ham frivillig, ble hun sendt til en GULAg-leir. 

Viktor Abakumov

Vi kan ikke vite hva som skjedde med og mellom Abakumov og Olga Tsjekhova. En historiker skriver at hvis Abakumov hadde sex med henne, ville han ganske sikkert ha måttet be Berija om tillatelse først, siden Berija hadde beskyttet Olga Tsjekhova og vært hennes øverste ansvarlige. Olga skriver et par hyggelige brev til Abakumov etterpå, men om de er taktiske eller hva de er, kan vi heller ikke vite. Mens hun er i Moskva skriver hun en dagbok, som hun gjemmer. Men denne dagboken er skrevet for å bli lest, hun visste de ville finne den. Her skriver hun at ryktene om hennes nære forhold til Hitler er tåpelige, og hun stiller seg undrende til hva poenget med disse ryktene skulle være. Hun skriver også at: 

Når samvittigheten er ren, er det ikke noe som kan ramme en. Og så deilig det er å fortelle sannheten. Tiden vil vise om de tror meg eller ikke. 

Så kan det virke veldig rart at hun må skrive noe slikt, hvis hun virkelig var agent for Sovjetunionen. En forklaring kan være at de som avhørte henne ikke visste at hun var agent, fordi det var forholdsvis tette skott mellom de forskjellige byråene. De hemmelige tjenestene hadde selvfølgelig hemmeligheter også for hverandre. I tillegg må man huske at Olga ikke kunne vite om de som hadde holdt en beskyttende hånd over henne tidligere fortsatt ville gjøre det, eller om de i det hele tatt kunne gjøre det. Alle visste at makt og personlig sikkerhet i Sovjetunionen var en ustabil og flyktig tilstand.

Tilbake til Berlin

Men Lavrentij Berija har fortsatt makt og kontroll, og senere samme sommer blir hun på direkte ordre fra Berija fløyet tilbake til Berlin. Den unge elskeren hennes i Berlin synes hun virker redd og nedkjørt, og han mener ukene i avhør og i Moskva har satt sitt tydelige preg på henne. Alt tyder likevel på at hun er tilbake i Berlin med fortsatt beskyttelse fra øverste hold. Etter at Olga er vel tilbake i Berlin får Abakumov denne rapporten fra sin offiser på stedet: 

 • Etter dine instrukser ble Tsjekhova, Olga Konstantinovna, 30. juni sammen med sin familie og sine eiendeler flyttet fra stedet Gross Glienecke til den østre delen av Berlin, til bydelen Friedrichshagen, der hun ble gitt et hus i Spreestrasse nummer 2. Flyttingen ble utført ved hjelp av ressursene til kontraspionasjeavdelingen SMERSj i den sovjetiske okkupasjonsgruppens tropper i Tyskland. 
 • Etter flyttingen oppfylte vi følgende anmodninger fra Olga Tsjekhova, enten direkte eller gjennom militærkommandanten:
  • Rengjøring og delvise reparasjoner av huset er blitt utført. 
  • To biler som tilhører Tsjekhova er blitt reparert. 
  • Tsjekhova er blitt forsynt med matrasjoner for to måneder. 
  • Hele familien har fått rasjoneringskort for mat. 
  • Det er ordnet med forsyning av melk. 
  • Det er innkjøpt kull til oppvarming 
  • Hun har fått penger, 5000 mark. 
  • Vakter er plassert ved huset, tre soldater fra 17. NKVD uavhengige geværbataljon. 

Det var altså ikke småtteri de gjorde for en skuespiller som hadde vært nær nazistledelsen og vært med i flere nazistiske propagandafilmer. Olga Tsjekhova hadde ifølge den samme rapporten også bedt om militæreskorte hver gang hun var ute og kjørte med bilen, men det ble avslått. Avslaget skyldtes etter alt å dømme at etterretningstjenesten mente det ville avsløre deres forhold til Olga. Nesten enda mer oppsiktsvekkende er det at hun fikk reise fritt frem og tilbake mellom de forskjellige sonene av Berlin, inkludert den amerikanske sonen. Hun får også reise til Wien. Denne bevegelsesfriheten alene avslører nok en gang at hun hadde en særstilling hos sovjetiske myndigheter. 

Hele historien er tilgjengelig som podkast på AppleGoogle eller Spotify: