Lavrentij Berija var er den grusomme lederen av NKVD, Sovjetunionens sikkerhetstjeneste og hemmelige politi,.

Berija var som Stalin fra Georgia. Han var kortvokst og skallet, og en biograf har beskrevet ham slik: 

kort og spenstig med et bredt, kjøttfultt ansikt, svulmende sensuell munn og flakkende slangeblikk bak en glimtende lorgnettt. Denne begavede, intelligente, hensynsløse og utrettelig effektive eventyreren, som Stalin en dag skulle beskrive som “vår Himmler”, svingte seg frem med en bysantisk hoffmanns eksotiske smiger, seksuelle apetitt og gjennomtenkte grusomhet på sin ferd mot først å dominere Kaukasus, så Stalins krets og til slutt selve Sovjetunionen. 

Simon Sebag Montefiore, Stalin.

Berija var den lengstlevende og mest innflytelsesrike av sjefene for Sovjetunionens hemmelige politi under Stalin. Etter den sovjetiske invasjonen av Polen i 1939 var han ansvarlig for organisering av massemord som Katyn-massakren hvor flere tusen polske offiserer og statstjenestemenn ble drept. Berija var også ansvarlig for etnisk rensing av minoritetsbefolkninger i Kaukasus, hvor flere hundre tusen omkom. Han administrerte store deler av statsapparatet i Sovjetunionen, og blant annet NKVDs blokkeringsstyrker, altså troppene som sperret slik at sovjetiske soldater ikke kunne rømme fra slagene. Berija stod også bak den store utvidelsen av GULagsystemet, de sovjetiske konsentrasjonsleirene. Det er mye som tyder på at det er Berijia selv som holder hånden over Olga Tsjekhova.

Hele historien er tilgjengelig som podkast på AppleGoogle eller Spotify: