Harald Gråfell blir fort omtrent like upopulær som sin far Eirik Blodøks. Harald Gråfell var nevø av danekongen Harald Blåtann, som stod bak Eirikssønnenes angrep på Norge og for ham var dette en triumf. Etter at Håkon den gode er død reiser han til Norge og erklærer Harald Gråfell som sin skattekonge, eller underkonge.

Harald Blåtann, kalkmaleri fra 1500-tallet i Roskilde Domkirke, Sjælland, Danmark, av Orf3us

Harald Blåtann reiser deretter hjem til Danmark og får hugget inn en tilføyelse på innskriften på sin svære runestein, den såkalte Jellingsteinen: «Harald konge bød gjøre dette minnesmerke etter Gorm sin far og Tyra sin mor – den Harald som vant seg alt Danmark og Norge og gjorde danene kristne.». 

Jellingsteinene, Av Jürgen Howaldt, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=165472

Snart tar Eirikssønnene også livet av ladejarlen og Harald Gråfell tar dermed makten over hele landet opp til og med Hålogaland. Harald Gråfell er den første som nevnes som Noregs kunungr i skrift. Dette er strengt tatt første gang den norske kongen selv har fullstendig kontroll over handelsruten langs hele norskekysten. Denne handelen var en helt avgjørende inntektskilde. Støttenner fra hvalrossen, for eksempel, ble solgt til skyhøye priser lenger sør i Europa, og hvalrosshuden var råmateriale for det kraftigste tauverket vi hadde før stålvaieren. Det ble også solgt mye norsk pels og den fineste og mest kostbare varen var vinterpelsen av røyskatt. Det er denne vinterpelsen som er råvaren som ble brukt i hermelinskappene, som etter hvert ble veldig populære blant de kongelige i Europa. Kong Harald Gråfell fikk antakelig sitt tilnavn fra den grå vinterpelsen til ekornet, også denne pelsen var veldig ettertraktet. Harald Gråfell var for øvrig også så vidt med i min historie om Einar Tambarskjelve, da Harald blir uvenn med Einar Tambarskjelves far og farfar da han voldtok en jente i deres familie. 

Du kan høre mer om  Eirik Blodøks på AppleGoogle og Spotify: