Eirik Blodøks får store problemer også i England etter at kong Adalstein dør.

Kong Adalstein ble sjuk og døde…Etter ham ble hans bror Edmund konge i England, han likte ikke nordmenn. Kong Eirik stod seg ikke godt med ham, og det gikk til slutt ord om at kong Edmund visst ville sette en annen høvding over Nordimbraland.

Men da kong Eirik hørte det, drog han i vesterviking, han tok med seg Arnkjell og Erlend, Torv-Einars sønner, fra Orknøyene. Etterpå drog han til Suderøyene, der var mange vikinger og hærkonger, de slo seg nå sammen med kong Erik. Med denne hæren styrte han først til Irland, og derfra tok han også med seg alt det folk han kunne få, så drog han til Bretland og herjet. 

Snorre, Heimskringla

Eirik Blodøks ser ut til å svare på trusselen med å dra på nye vikingtokt, kanskje i et forsøk på å skaffe midler til å finansiere en krig mot Edmund, men det skulle ikke holde. 

Så seilte han sørover langs England og herjet der som andre steder, og alle rømte unna der han kom. Og ettersom Eirik var svært vågal og dessuten hadde stor hær, stolte han så trygt på folkene sine at han gikk langt inn i landet og herjet og forfulgte folk.

Den kongen Edmund hadde satt til landvern der, het Olav; han fikk sammen en rent uovervinnelig hær og gikk mot kong Eirik. Det ble et stort slag; der falt mange av de engelske, men når en falt, kom det tre isteden innefra landet, og mot slutten av dagen snudde det seg og mannefallet ble størst hos nordmennene; der falt en mengde folk, og den dagen endte med at kong Eirik falt og fem konger med ham;… Det ble svært til mannefall hos nordmennene, men noen kom unna, og de drog til Nordimbraland og fortalte det som hadde hendt, til Gunnhild og hennes sønner. 

Snorre, Heimskringla

Dermed er altså Eirik Blodøks død. Vi er nå kommet til år 954, eller kanskje bare 952, men det er ikke sikkert i noe tilfelle. Det er også langt fra 100 prosent sikkert at den Eirik som kildene snakker om i Nord-England på denne tiden, er Eirik Blodøks, men det meste tyder på at dette er mannen som måtte rømme Norge etter at Håkon Adalsteinsfostre, eller Håkon den gode, kom til landet. 

Dronning Gunnhild får bud om Eiriks død, av Christian Krogh

Du kan høre mer om  Eirik Blodøks på AppleGoogle og Spotify: