Etter at Håkon den gode jager Eirik fra Norge seiler Eirik vestover, ifølge Snorre: 

Og da han ikke så seg noen utveg til å gjøre motstand mot Håkons hær, seilte han vest over havet med så mye folk som ville følge ham; først kom han til Orknøyene og derfra fikk han med seg et stort følge; så seilte han sør til England og herjet hele Nord-England også. 

Så forteller Snorre oss noe som først synes noe underlig. Kong Adalstein, fosterfaren til Håkon, kommer med et tilbud til Eirik: 

Den engelske konge Adalstein sendte bud og bød Eirik å få et rike av ham i England; han sa at kong Harald, far hans, hadde vært en god venn til kong Adalstein, så nå ville han lønne sønnen for det. 

Tomt gravkammer for kong Adelstein i Malmesbury Abbey, Arpingstone

Kong Adalstein gir tilsynelatende Eirik Blodøks et kongedømme i Nord-England etter at han har herjet der, og etter at Håkon Adalsteinsfostre har skremt ham ut av Norge. Nøkkelen kommer i de neste linjene fra Snorre: 

Det gikk bud mellom kongene, og de ble forlikt og gjorde en avtale. Kong Eirik fikk Nordimbraland i len av kong Adalstein og skulle verge landet der mot daner og andre vikinger. Eirik skulle la seg døpe, og like ens hans kone og barn, og alle folkene som fulgte ham dit. Dette gikk Eirik med på; han ble døpt og fikk den rette tro. Nordimbraland blir reknet som en femtedel av England. Han hadde fast bosted i Jorvik, der som de sier Lodbroksønnene hadde sittet før. Nordimbraland var for det meste bygd av nordmenn siden den gang Lodbroksønnene hadde landet. Daner og nordmenn herjet der nå, etter at de hadde mistet makten i landet.

Eirik får altså deler av Nord-England, med hovedsete i Jorvik, altså York, mot at han skal beskytte landsdelen mot andre vikinger, og mot at han lar seg kristne. Eirik sier “ja, takk” til begge deler. Snorre forteller også: 

Kong Eirik holdt mye folk omkring seg, han hadde hos seg storparten av de nordmenn som var kommet østfra med ham, og dessuten kom det siden mange av hans venner fra Norge.

Du kan høre mer om  Eirik Blodøks på AppleGoogle og Spotify: