Harald Hårfagre hadde kanskje så mange som tjue sønner, men det var Eirik som var favoritten, og det var han som var utpekt som arvtaker. Snorre forteller:

Eirik Blodøks tenkte å bli overkonge over alle brødrene sine, og slik ville kong Harald også at det skulle bli; far og sønn var mye sammen. Ragnvald Rettilbeine hadde Hadeland, han lærte trolldom og ble seidmann. Kong Harald kunne ikke like seidmenn. I Hordaland var det en seidmann som het Vitgeir, og kongen sendte bud til ham og bad ham slutte å seide. 

Harald Hårfagre er altså ikke noe glad i seidmenn, trollmenn, eller hedenske prester, og da de nekter å stoppe med dette tullet, som vi må anta utfordret Haralds makt, så reagerer han med å sende ut Eirik Blodøks. Snorre forteller at Eirik går hardt til verks: 

Men da kong Harald hørte dette sagt, drog Eirik Blodøks på hans bud til Opplanda og kom til Hadeland. Han brente inne sin bror Ragnvald med åtti seidmenn. Den gjerningen fikk han stor ros for. 

Eirik Blodøks får altså ros av sin egen far for å ta livet av broren sin, i tillegg til åtti andre mannfolk, ved å brenne dem inne. Men Eirik stopper ikke der. Han reiser videre til Tønsberg for å ordne opp med broren Bjørn. Bjørn hadde ikke betalt skattene til kong Harald i tide. Bjørn var en sindig og dyktig høvding. Han regjerte i Tønsberg og ser ut til å ha vært godt likt. Snorre forteller: 

Bjørn var en klok mann, rolig og sindig, og så ut til å bli en god høvding, han fikk seg et godt og høvelig gifte, og han fikk en sønn som het Gudrød.

Eirik Blodøks kom fra austerveg med hærskip og stort følge. Han krevde at broren Bjørn skulle gi ham de skatter og skylder som kong Harald eide der i Vestfold; … Brødrene trettet om dette med strie ord, men Eirik fikk ingenting likevel og drog ut av byen. Bjørn drog også ut av byen om kvelden og opp til Sem. Eirik vendte tilbake, drog etter Bjørn opp til Sem om natta, og kom dit mens de satt over drikken; Eirik kringsatte huset, men Bjørn og hans menn gikk ut og kjempet; der falt Bjørn og mange menn med ham. Eirik tok stort hærfang, og drog nord i landet. Denne gjerningen var vikværingene fælt misnøyde med, og Eirik ble ille likt der.

Eirik begynner med andre ord å få et skikkelig dårlig ry, men det betyr ikke på noen måte at han gir seg. Han reiser videre til Møre hvor han skal etter en bror som heter Halvdan Svarte, som ikke må forveksles med bestefaren med samme navn. Snorre forteller: 

Kong Eirik drog vinteren etter nord til Møre.. men da Halvdan Svarte hørte om det, kom han dit med en hær og kringsatte huset. Eirik sov i et hus for seg, og kom seg ut og til skogs… men Halvdan og hans menn brente opp garden og alt folk som var der inne. Med disse tidender kom Eirik til kong Harald. Kongen ble styggelig sint for dette, han samlet en hær og drog mot trønderne, men da Halvdan Svarte fikk høre det, bød han ut folk og skip og fikk en stor hær og seilte ut til Stadsbygd innenfor Torshaug. 

Det ser nå ut til at familiefeiden rett og slett skal bli en blodig borgerkrig og Harald Hårfagre står tydelig på Eirik Blodøks sin side. Eller kanskje mer presist, Harald Hårfagre har bestemt seg for at Eirik Blodøks skal styre, først sammen med Harald, og deretter som arvtaker, og Eirik Blodøks arbeider for at det skal bli en realitet. Snorre forteller oss videre:

Kong Harald lå da med sin hær ute ved Reinsletta. Nå sendte de menn til hverandre. Det var en gjæv mann som het Guttorm Sindre, han var nå i følge med Halvdan Svarte, men før hadde han vært hos kong Harald, og han var en kjær venn for begge to.

…Han gikk nå til kong Harald og talte om forlik mellom dem, han rettet en bønn til hver av dem, og det var at de skulle forlike seg, og så høyt satte kongene ham at på hans bønn ble de forlikt. Mange andre gjæve menn støttet ham i denne saken. Forliket gikk ut på at Halvdan skulle få hele det rike han før hadde hatt, men han skulle også la sin bror Eirik være i fred. 

Guttorm Sindre forliger fader og sønn (Harald Hårfagre og hans sønn Halfdan Svarte, av Peter Nicolai Arbo

Og slik ser det ut til at borgerkrigen er avverget. Harald Hårfagre lar Halvdan være mot at Halvdan lover å ikke utfordre Eirik Blodøks. Men det stopper selvsagt ikke der.

Du kan høre mer om  Eirik Blodøks på AppleGoogle og Spotify: