Kong Harald var nå åtti år gammel, han ble så tungfør at han ikke syntes han orket å reise rundt i landet mer eller styre med kongens saker. Da leide han Eirik, sønn sin, til høgsetet og gav ham makten over hele landet. Men da de andre sønnene til Harald fikk høre det, så satte Halvdan Svarte seg i kongshøgsetet; han tok styringen over hele Trondheimen, og i det hadde han alle trønderne med seg. Etter Bjørn kjøpmanns fall hadde hans bror Olav fått riket i Vestfold, og han hadde hos seg Gudrød, sønn til Bjørn.

Da nå vikværingene hørte at hordene hadde tatt Eirik til overkonge, tok de Olav til overkonge der i Viken, og han tok makten der. Dette likte slett ikke Eirik. To år seinere døde Halvdan Svarte plutselig i et gjestebud, inne i Trondheimen, og folk sa at Gunnhild kongemor hadde kjøpt ei trollkyndig kone til å gi ham gift i drikken. Etter dette tok trønderne Sigrød til konge.

Eirik Blodøks blir altså utpekt til regent av sin far, omtrent i år 930, og brødrene misliker det veldig. Det blir som du skjønner sterk motstand både i Trøndelag og i Viken. Vi får også litt en passant fortalt at Eiriks kone Gunnhild bruker trolldomskunster og muligens sørger for å ta livet av Eiriks bror Halvdan. Snorre forteller oss videre at Harald Hårfagre forsøker å sikre sin arverekke før han dør:

– Kong Harald levde i tre år etter at han hadde gitt Eirik enevelde over riket;… Eirik og Gunnhild hadde en sønn som kong Harald øste vann over og gav sitt navn, han sa at den gutten skulle være konge etter Eirik, sin far.

Så dør Kong Harald Hårfagre, Norges første konge, og Eirik Blodøks skal nå regjere alene. Det skal ikke bli lett; kanskje særlig fordi han er upopulær fra før. Han møter stor motstand fra brødrene sine. De han ikke allerede har drept.

Du kan høre mer om  Eirik Blodøks på AppleGoogle og Spotify: