Etter at Eirik Blodøks hadde vært i strid i Kvithavet, omtrent der Arkhangelsk ligger i dag, så finner han et koneemne. Snorre forteller at:

Da han kom tilbake til Finnmark, fant hans menn i en gamme ei kvinne så vakker at de aldri hadde sett noe liknende; hun sa til dem at hun het Gunnhild, og at far hennes bodde på Hålogaland og het Ossur Tote. «Jeg har vært her,» sa hun, «for å lære trolldom av to finner».

Gunnhild og Eiriks menn dreper de to finnene. Illustrasjon Christian Krogh.

Gunnhild lurer de to finnene, eller samene, og de blir drept av Eiriks menn. Deretter blir Eirik og Gunnhild gift. Sannsynligvis var Gunnhild fra Danmark, og ikke fra Norge, og antakelig var hun datter av danekongen Gorm, og dermed søsteren til kong Harald Blåtann.

Ragnhild, Eiriks mor, var også fra Danmark og det er gode grunner til å tro at ekteskapet mellom Eirik og Gunnhild var et politisk trekk av Harald Hårfagre for å sikre seg og sitt nye kongerike mot angrep fra danekongen.

Snorre er ikke nådig mot Gunnhild som han beskriver som grådig og manipulerende, og han forteller om trolldomskunster og drap, som hun skal ha stått bak.

Du kan høre mer om  Eirik Blodøks på AppleGoogle og Spotify: