Snorre forteller at «Kong Harald hadde mange koner og mange barn. Han fikk ei kone som het Ragnhild, datter til kong Eirik i Jylland; hun ble kalt Ragnhild den mektige, og deres sønn var Eirik Blodøks. Folk sier at da kong Harald fikk Ragnhild den mektige, gav han slipp på ni av konene sine».  

Harald Hårfagre og faren Halvdan Svarte, illustrasjon fra Flatøybok.

Du kan høre mer om Harald Hårfagre og  Eirik Blodøks på AppleGoogle og Spotify: