Halvdan Svarte var en norsk småkonge på Ringerike og druknet i Randsfjorden.

Snorre forteller historien slik: «Halvdan Svarte kjørte fra veitsle på Hadeland, og vegen hans falt slik at han kjørte over Randsfjorden; det var på våren; det var varmt av sola og det tinte godt. Og så kjørte de over Røykenvik, der hadde de brukt å vanne buskapen om vinteren, og der det var kommet møkk på isen, hadde det gravd seg hull av solvarmen. Da nå kongen kjørte over der, brast isen under ham, og der druknet kong Halvdan og en mengde mennesker. Da var han førti år gammel».

Tegning av Erik Werenskiold.

Halvdan Svarte var faren Harald Hårfagre og farfaren til Eirik Blodøks.

Historien om Eirik Blodøks er tilgjengelig som podkast på Apple, Google og Spotify: