Høsten 1873 er det finanskrise i USA og President Ulysses S. Grant kommer til New York for å ordne opp. Han møter Cornelius Vanderbilt ganske umiddelbart. Vanderbilt har et forslag til det han mener er en løsning. Vanderbilt foreslår at han skal kjøpe statsobligasjoner og aksjer til en verdi av 10 millioner amerikanske dollar, forutsatt at amerikanske myndigheter går inn med 30 millioner dollar. Vanderbilt foreslår i praksis at han og presidenten sammen skal støtte opp under finansmarkedet, egentlig ganske likt det sentralbanken i USA og andre steder har gjort under finanskriser i nyere tid. Presidenten avslår ideen i første omgang og panikken brer seg og børsen stenger i ti dager. 

President Ulysses S. Grant, foto: Brady-Handy.

Nedturen er voldsom og dermed begynner en av de verste nedgangstidene i amerikansk historie. Nedgangen varer i nesten fem og et halvt år. Fabrikker stenger, jernbaneselskaper går konkurs, og arbeidsledighet og armod følger. Også Vanderbilts selskaper har problemer, men Vanderbilt holder stø kurs og hodet kaldt. Han fyller 80 år i mai 1874. Vanderbilts selskaper, som allerede har best kontroll på utgiftene, kommer seg gjennom krisen, og ikke uventet, Vanderbilt styrker sin posisjon, og kommer ut av den uskadet og større og sterkere, inkludert med jernbaner i Canada. 

Vanderbilt som gammel mann, foto. Howell Meyer