I 1848 er California meksikansk territorium, men USA og Mexico er i krig og California er okkupert av amerikanske styrker. I landsbyen Yerba Buena, senere San Fransisco, var det kanskje så lite som 200 hus på denne tiden. Det forandrer seg raskt fordi gull blir oppdaget i Sierra Nevada-fjellene.  

Etter hvert blir det klart at California blir amerikansk og de amerikanske soldatene legger fra seg våpnene og begynner å lete etter gull. Det store gullrushet står for døren, men det er en utfordring å komme seg til California. Det fantes verken vei- eller jernbanenett vestover fra byene på østkysten. Det beste alternativet var derfor skip hele veien rundt Kapp Horn. Skipene seilte sørover fra New York eller andre byer på østkysten, rundt Kapp Horn, og deretter nordover igjen langs Sør-Amerikas Stillehavskyst. Reisen tok om lag seks måneder og var ikke ufarlig. Likevel seilte drøyt 200 skip bare fra New York hele den lange veien i 1849, og flere hundre skip seiler fra andre havnebyer på Østkysten. Dermed er gullrushet i gang. Dette er grunnen til at San Franciscos amerikanske fotballag heter San Francisco 49ers

Cornelius Vanderbilt ser store muligheter for å tjene penger på dette. Han bygger et nytt dampskip som lastes om bord i en seilskute for å transporteres til San Francisco, hvor dampskipet skal settes sammen og brukes til å frakte gullgravere fra San Francisco opp Sacramento River og nærmere gullet. En av hans sønner, Cornelius Jeremiah, en konstant skuffelse for Vanderbilt, var med på ferden. Han var epileptiker, som i Vanderbilts øyne var en åpenbar svakhet, og han var en gambler, og faren hadde liten tro på ham. Da Cornelius Jeremiah ankommer San Francisco spiller han nesten umiddelbart bort det han har med seg av penger. Han forsøker å få lånt penger for å spille mer, men faren nekter å gå god for sønnen.

San Francisco ble plutselig en travel by etter at gullrushet begynte.

Historien er også tilgjengelig som podkast på AppleAcastGoogle og Spotify: