George Washington var USAs første president da Cornelius Vanderbilt ble født på Staten Island i New York i 1794. USA var med andre ord en ung nasjon og var foreløpig ingen stormakt. USA skulle gjøre store fremskritt de neste tiårene og vokste på alle måter, og Cornelius Vanderbilt var en viktig bidragsyter.

George Washington, malt av Gilbert Stuart.

Historien om Cornelius Vanderbilt er også tilgjengelig som podkast på AppleGoogle og Spotify: