Joseph Conrad er ikke først og fremst kjent fordi han var sjømann, men fordi han senere blir forfatter. En av hans mest kjente bøker heter Lord Jim og er sterkt inspirert av hans erfaringer som sjømann.

Jim er styrmann på et dampskip som heter Patna. Patna er et gammelt og skrøpelig skip som skal frakte muslimske pilegrimer til Jeddah for å reise videre til Mekka. Etter noen dager til havs treffer skipet noe om natten og begynner å ta inn vann. Kapteinen tror skipet vil synke og tenker bare på å redde seg selv. Han vet det ikke er nok livbåter til alle. Kapteinen og mannskapet senker derfor en livbåt for å redde seg selv før de intetanende pilegrimene under dekk merker noe. Etter litt tvil og nøling hopper også Jim om bord i livbåten og overlater skipet og de 800 passasjerene til sin skjebne og møtet med havets dyp. 

Jim, kapteinen og de andre fra mannskapet driver rundt på havet noen dager før de plukkes opp av et annet skip, men når de kommer til havn får de vite at Patna og de 800 pilgrimene ikke har forsvunnet i havet. De har nemlig blitt reddet av et fransk skip. 

Kapteinen, Jim og resten av mannskapet som hadde forlatt skipet blir stilt for retten, dømt og fratatt all ære. Boken handler i stor grad om Jim og hans skyldfølelse og hans fortelling til en annen sjømann, kaptein Charles Marlow. Kaptein Marlow møter vi også i en annen av Conrads bøker, men her handler det mest om hvordan Marlow forsøker å få Jim tilbake på rett spor, etter han har kjørt seg fast i sin egen skam. Boken er et godt eksempel på Conrads forfatterskap. Språket er et tett og stilsikkert, uten de store faktene eller blomstrende beskrivelsene, og han er tydelig en inspirasjonskilde for Ernest Hemingway

Lord Jim er tydelig basert på episoder som skjedde den gangen og også delvis på Conrads egne erfaringer. I en periode tjenestegjør han på et dampskip som heter Vidar. Skipet seilte i stredene mellom Singapore, Malaysia og Indonesia og skipet blir flere ganger hengt ut i avisene som et slavehandelsskip, og det synes klart at både slaver og ulovlige våpen ble fraktet av Vidar og Conrad.

Hele historien om Joseph Conrad kan også høres som podkast på AppleAcastGoogle Play og Spotify: