i 1832 er David Sassoon og familien på plass i Bombay i India. Det britiske imperiet er på høyden. Britene kontrollerer verdenshavene, nesten en tredjedel av kloden, de har slått tilbake Napoleon og Frankrike i Europa, og City of London er verdens ubestridte finanssentrum, mye takket være Nathan Rothschild, som jeg fortalte om i Biografi-poddens aller første episode. 

David Sassoon (sittende) flankert av tre av sine sønner.

Den språkmektige og driftige handelsmannen David Sassoon passer nesten perfekt inn i Det britiske imperiet, som kanskje først og fremst var et handelsimperium. Som britenes statsminister Lord Palmerston sa omtrent samtidig:

The great object of the Government in every quarter of the world is to extend the commerce of the country.

Lord Palmerston
Lord Palmerston (1784-1865), foto: Herbert Watkins.

Biografi-podden på Facebook, twitter og Instagram.