President Franklin D. Roosevelt undertegner Tennessee Valley Authority Act. – http://www.tva.gov/75th/quilt/3.htm (direct link), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11812115

Tennessee veldig hardt rammet også av Den store depresjonen og det er her i 1933 President Roosevelt setter i gang et av de første, største og mest kjente prosjektene i sin New Deal, nemlig Tennessee Valley Authority. Dette prosjektet var særlig knyttet til utbygging av vannkraftverk for å skaffe strøm og kraft til næringslivet og husholdningene i regionen, men inkluderte også andre prosjekter, blant annet gjødselproduksjon for å styrke det lokale jordbruket.