I 1910, samme år som Tolstoj dør blir det opprettet et slags landbrukskollektiv i Sør-Afrika. Kollektivet heter Tolstoy Farm og her levde de etter Tolstojs prinsipper. Grunnleggeren av Tolstoy Farm var opprinnelig fra India og hadde begynt å brevveksle med Tolstoj et år tidligere. Denne inderen ble veldig inspirert av Tolstojs lære om ikke-vold, og var nå overbevist om at ikke-vold var løsningen og veien mot Indias frihet fra kolonimakten England. Inderen hadde opprinnelig reist til Sør-Afrika for å arbeide som advokat, men returnerte få år etter til India hvor han ble helt sentral, ja, helt avgjørende i tiårene frem mot Indias uavhengighet i 1947.

Den indiske brevvennen til Tolstoj var selvfølgelig Gandhi. Og som et litt pussig sammentreff, og kanskje til vanære for både den norske og den svenske Nobelkomite fikk ingen av dem Nobelprisen. Gandhi fikk aldri fredsprisen og Tolstoj fikk aldri litteraturprisen. Begge deler håpløst, spør dere meg. 

Tolstoy Farm, Sør-Afrika, 1910. Gandhi sittende i midten.