Tsar Aleksander II blir drept i et attentat våren 1881. Tsar Aleksander II hadde sluppet fri bøndene gjennom å oppløse livegenskapet og var relativt liberal og nytenkende. Han var i hvert fall liberal sammenliknet med de fleste russiske tsarene, og kanskje særlig sammenliknet med sønnen som overtar tronen som tsar Alexander III. Han var reaksjonær og styrte landet i feil retning, ifølge Tolstoj. Alt dette bidrar til at Tolstoj nå skifter kurs som forfatter. Herfra og ut er det mer filosofiske verker, mer religiøse tekster og mer uttalt og direkte kritikk av tsaren, hans myndigheter og den russisk-ortodokse kirken.

En bombeeksplosjon skader sjåføren og dreper en av kosakklivvaktene til tsaren.

Tsar Aleksander II er dødelig skadet. Tegning av G. Broling.