Da Lev Tolstoj er 13 år dør tanten som har hatt ansvaret for ham og søsknene etter faren og bestemorens død, og dermed går ansvaret videre til en annen tante, en som bor langt unna Jasnaja Poljana. Hun bor i Kazan ved foten av Uralfjellene, det som på mange måter er grensen mellom Europa og Asia. Nok en gang flytter altså Lev og nok en gang er det mange tjenere med på lasset. Det er for eksempel med en kokk, en skredder, snekkere og tømrere, og diverse andre tjenere. 

Kazan var en gammel tatarby og dette særpreget var godt synlig i byens arkitektur. Katarina den store hadde tillatt at moskeene ble stående, og dette var en helt annen by enn Moskva og et helt annet sted enn Jasnaja Poljana. Men Kazan var ikke helt bakevje, til tross for sine 800-900 km øst for Moskva. Det var blant annet et bra universitet der, og alle Tolstojgutta begynner der etter tur. Tolstojs tante var ikke spesielt opptatt av å oppdra de fire guttene, så de får etter hva jeg kan se nesten fritt spillerom i byen. Et spillerom de ikke nølte med å utnytte. Det innebar blant annet at storebrødrene tar Tolstoj med på et bordell for første gang omtrent da han fyller 14. Ifølge Tolstoj så var dette bordellet i et slags tilbygg til den lokale kirken, eller klosteret. Han påstår mange år senere at han gråt av skam etter debuten, men det er kanskje litt vanskelig å tro på at det er helt sant, det er i hvert fall ikke hans siste besøk til et bordell. Langt derifra.