John Maynard Keynes var allerede en anerkjent og enestående økonom, men han hadde ikke den samme politiske innflytelsen som Montagu Norman i mellomkrigstiden. Keynes var likevel sterkt delaktig i at britene oppgav gullstandarden i 1931, til Normans store fortvilelse. Montagu Norman ble deretter marginalisert og senere mistet han også anerkjennelse på grunn av koplinger til gulltransaksjoner for Nazi-Tyskland og sitt nære vennskap til Hjalmar Schacht, president i Reichsbank. Keynes derimot står ikke bare igjen som datidens store økonom, men var også helt sentral under Bretton Woods-konferansen, som etablerte et globalt finansielt og pengepolitisk system, inkludert blant annet Det internasjonale pengefondet (IMF) og forløperen til Verdensbanken.