Dette er Hjalmar Schacht, president i Reichsbank i store deler av mellomkrigstiden. Han ble beskrevet som «supersmart, men en komplett opportunist». Han samarbeidet tett med guvernør Montagu Norman i Bank of England. Schacht undertegnet et brev som anmodet president Hindenburg om å utnevne Adolf Hitler til kansler og han ble senere arrestert av de allierte og stilt for retten i Nürnberg etter krigen, men han ble ikke dømt.